วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาวันที่ 26 สิงหาคม 2557

1. เข้าร่วมวิถีเช้า
2. สังเกตจิตศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
    กิจกรรมจัดดอกไม้
3. สังเกตจิตศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 4
    กิจกรรมนักล่า
     -นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
     -ทุกคนยืนขึ้นหันหน้าออกนอกวงกลม หลับตา นิ่ง
     -ครูเล่าเรื่องนักล่า(หรือเรื่องอื่นๆ ครูคิดเอง)
     -ครูจับเอานักเรียน 1 คน มากลางวง โดยเดินให้เบาที่สุด ถือกระบองไปเลือกแตะนักเรียนในวง 1 คนพร้อมมอบกระบองให้โดยยังไม่หันมองคนที่ยื่นกระบองให้
     -คนที่นำกระบองไปให้มาอยู่ที่เดิม
     -ทุกคนหันหน้าเข้าวงนั่งลง คนที่ได้รับกระบองออกมายืนกลางวงเพื่อหาคนที่ไปมอบกระบองโดยคอยสังเกตจากอากัปกิริยา ถ้าไปชี้คนผิดจะถูกคนที่ถูกชี้ตีทำโทษด้วยกระบอง 1 ที และจะให้โอกาสหา 3 ครั้ง
      สิ่งที่ได้จากิจกรรม
         สมาธิ  การสังเกต  การฟัง  การคิด
4. ครูนำแผนภาพ
     
           แมวกับกระต่ายมีนำ้หนักรวมกัน  10  กิโลกรัม
           สุนัขกับกระต่ายมีนำ้หนักรวมกัน  20  กิโลกรัม
           แมวกับสุนัขมีนำ้หนักรวมกัน  24  กิโลกรัม
           แมวกับกระต่ายและสุนัข มีนำ้หนักรวมกันกี่กิโลกรัม
           เฉลย ใช้วิธีแทนค่า
           แมว มีนำ้หนัก 7 กิโลกรัม  กระต่ายมีนำ้หนัก 3 กิโลกรัม (7 + 3)
           สุนัขมีนำ้หนัก 17 กิโลกรัม  กระต่ายมีนำ้หนัก  3  กิโลกรัม (17 + 3)
           แมวมีนำ้หนัก 7 กิโลกรัม  สุนัขมีนำ้หนัก 17 กิโลกรัม (7 + 17)
           แมวมีนำ้หนัก 7 กิโลกรัม  กระต่ายมีนำ้หนัก  3  กิโลกรัม สุนัขมีนำ้หนัก  17 กิโลกรัม (7 + 3 +17)
         
           สรุปแนวคิด  ใช้วิธีแทนค่า
         
แบบฝึกหัด
     ข้อ 1
            1) หาอัตราส่วนของ  จำนวนแผ่นร้อย : จำนวนแท่งสิบ : จำนวนกรรไกร
            2) หาอัตราส่วนของ  จำนวนซองกระดาษ : จำนวนบล๊อกไม้ : จำนวนแผ่นลัง
            3) หาอัตราส่วนของ  จำนวนซองดินสอ : จำนวนปากกา : จำนวนสี
            4) หาอัตราส่วนของ  จำนวนดอกรัก : จำนวนไม้บรรทัด : จำนวนแท่งพลาสติก
            5) หาอัตราส่วนของ  จำนวนบล๊อกไม้ : จำนวนกรรไกร : จำนวนแผ่นร้อย
            6) หาอัตราส่วนของ  จำนวนปากกา : จำนวนสี : จำนวนดอกรัก
            7) หาอัตราส่วนของ  จำนวนแท่งสิบ : จำนวนแผ่นลัง : จำนวนซองกระดาษ
            8) หาอัตราส่วนของ  จำนวนไม้บรรทัด : จำนวนแท่งพลาสติก : จำนวนดินสอ
            9) หาอัตราส่วนของ  จำนวนซองกระดาษ : จำนวนบล๊อกไม้ : จำนวนบล๊อกไม้
           10)  คิดเอง
      ข้อ 2  หาอัตราส่วนที่เท่ากันของ ข้อ 1,3,5,7


การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาวันที่ 25 สิงหาคม 2557

1. ถอดความรู้กับครูกลอย ครูป้อม ครูฟ้า
     กิจกรรมทักษะการคิด เช่น
          -ผลรวมแนวนอน แนวตั้ง ของ 1-9 เท่ากัน
     การสอนคณิตศาสตร์
          -ความรู้สึกเชิงจำนวน
          -แผ่นร้อย
          -จำนวน
          -การสอนการบวก การลบ
          -การคูณ
          -การสอนเศษส่วน
            1) พับกระดาษ เป็น 12 ส่วน ระบายสีตามช่อง เช่น 1/12
            2) คนยืน 12 คน
            ขั้นตอนการสอน  ของจริง   ภาพ  ตัวเลข

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปการศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 17-24 สิงหาคม 2557

17 สิงหาคม 2557

สรุปกิจกรรม วันที่ 17  สิงหาคม  2557
          1. ช่วงเช้า ถอดบทเรียน ครูแป้ง ครูฟ้า ครูแดง
         
2. บ่าย AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้  สัปดาห์ที่ 2
     กิจกรรมจิตศึกษา
           นั่งเป็นวงกลม
           คนที่ พูด  ส้มโอ
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล  
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี  สตรอเบอรี่ 
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี  สตรอเบอรี่  กล้วย 
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี  สตรอเบอรี่  กล้วย  แคนตาลูป 
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี  สตรอเบอรี่  กล้วย  แคนตาลูป  มังคุด
           คนที่
10  พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี  สตรอเบอรี่  กล้วย  แคนตาลูป  มังคุด  มะกอกน้ำ
           คนที่ 11  พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี  สตรอเบอรี่  กล้วย  แคนตาลูป  มังคุด  มะกอกน้ำ  ชมพู่
           คนที่
12  พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี  สตรอเบอรี่  กล้วย  แคนตาลูป  มังคุด  มะกอกน้ำ  ชมพู่  มะม่วง
           สิ่งที่ได้จากกิจกรรม  สมาธิ  การจดจำ  การคิด  การรอ  การฟัง  การเชื่อมโยง  สัญลักษณ์
           กิจกรรมจิตศึกษาของครูเอ๋
               -เขียนอะไรก็ได้ลงในกระดาษที่เป็นข้อมูลของตัวเอง
                 
1. หยิบปากกาคนละ  ด้าม
                 
2. กระดาษ  A 4  คนละครึ่งแผ่น
                 
3. ส่งกระดาษเวียนไปให้เพื่อนจนครบทุกคนเขียนความรู้สึก หรืออะไรก็ได้เกี่ยวกับตัวเอง
                 
4. ส่งให้เพื่อนอ่านจนครบทุกคน
                 
5. พูดแสดงความรู้สึกทีละคนจนครบ
           กิจกรรมกระจกเงา
                 ยืนจับคู่คนหนึ่งทำท่าอย่างไรอีกคนต้องทำตามเหมือนกระจกเงา
                 ยืนสี่คนคนหนึ่งทำท่าอย่างไรอีกสามคนต้องทำตามเหมือนกระจกเงา
                 ยืนสี่คนคนหนึ่งทำท่าอย่างไรอีกสามคนต้องทำตามเหมือนกระจกเงาและทำเหมือนกันทั้งห้อง
           ทักษะที่ได้  การคิด  ผู้นำ  ผู้ตาม  ความสนุกสนาน  จำนวน  สติ  สามัคคี

            กิจกรรมดาราเปลี่ยนจอ
            1. ถ้าพูด  สองจอ  หนึ่งคน  สองคนยืนจับมือมีคนอยู่ในวง คน
            2. ถ้าพูด  สองจอ  สองคน  สองคนยืนจับมือมีคนอยู่ในวง คน
            3. ถ้าพูด  สามจอ  หนึ่งคน  สามคนยืนจับมือมีคนอยู่ในวง คน
           
4. ถ้าพูด  สามจอ  สองคน  สามคนยืนจับมือมีคนอยู่ในวง คน

            เปลี่ยนไปเรื่อยๆ

สรุปกิจกรรม วันที่ 18  สิงหาคม  2557
          1. ช่วงเช้าร่วม วิถีเช้า สังเกตกิจกรรมจิตศึกษา  อนุบาล
              - สังเกตการณ์เล่านิทานอนุบาล 1
                ขั้นตอน
                    -หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ ครูพานักเรียนเดินสำรวจบริเวณโรงเรียน
                    -หลังจากเดินสำรวจแล้วให้นักเรียนรวมตัวแล้วปล่อยเดินกลับอย่างมีสติทีละคน
                    -นั่งรวมหน้าอาคารถอดถุงเท้ารองเท้า

                    -นั่งรวมกันเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าห้องเรียนโดยมีกิจกรรมดังนี้
                      1) นักเรียนนั่งเป็นระเบียบ
                     
2) ร้องเพลงทำท่าประกอบ เช่น เพลงแมงมุม ไก่ เป็ด ฝนตก นิ้วอยู่ไหน
                      3) ครูเล่านิทานโดยใช้เสียงนุ่มนวล หลังจากเล่าเสร็จแล้วถามตัวละคร สัตว์ ในนิทาน
                      4) ร้องเพลงเตรียมพร้อม เช่น หากว่าเรากำลังสบายฯ ความเกรงใจ
                      5) ครูรอรับหน้าห้อง ครูจะปล่อยนักเรียนเข้าห้องทีละคน
          2. สังเกตการณ์สอนคณิตศาสตร์ ป.
              กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ป.เรื่อง  การบวก ลบ คูณ หาร
      3. สังเกตการณ์สอนภาษาไทย ป.4
          อ่านวรรณกรรมเรื่อง ทุ่งหญ้าและสายลม
             สังเกตนักเรียน อ่านได้
2 ตอน  แล้วเล่าเรื่องที่อ่านต่อกัน
             ครูถามเหตุการณ์ตามเนื้อเรื่อง
                กิจกรรมหลังการอ่าน  ให้นักเรียนเขียนลำดับเครือญาติของตัวละคร (กาย)
       4. สังเกตการณ์สอนPBL. ป.6
           -นักเรียนวางแผนการเดินสำรวจป่าโคกหีบ

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 19 สิงหาคม 2557
1. ร่วมวิถีเช้า
2. ร่วมเดินสำรวจป่าโคกหีบ
    กิจกรรมที่นักเรียนศึกษา แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน
        -สำรวจพืชสมุนไพรในป่าโคกหีบ
        -เขียนบันทึกสรุปสิ่งที่พบ
        -แต่งบทประพันธ์เกี่ยวกับการป่า เช่น การอนุรักษ์ป่า
3. การปรับบล๊อกแผนการสอน

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 20 สิงหาคม 2557
ชื่อกิจกรรม ลากเส้นต่อจุด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
วัสดุอุปกรณ์
          เพลงคลื่นสมองต่ำ
          แผ่นเกมส์ลากเส้นต่อจุด
          เพลงความเกรงใจ
ผู้จัดกิจกรรม
            ๑) นางบัวหอม  อนุรักษ์
            ๒) นางวรรณิกา  สุพรม
เป้าหมาย
            ๑) เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้
            ๒) เพื่อส่งเสริมจินตนาการให้กับผู้เรียน

แผนการจัดกิจกรรม
ขั้นนำ ( ๒ นาที)
     ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วพานักเรียนนับ 1-16
ขั้นร่วมกิจกรรม ๑๕ นาที)
            ๑. แจกแผ่นเกมส์ลากเส้นต่อจุดให้นักเรียน โดยวิธีส่งต่อกัน ซึ่งก่อนที่จะรับทุกคนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนอย่างนอบน้อมจนได้แผ่นเกมส์ลากเส้นต่อจุดครบทุกคน
            ๒. ให้นักเรียนลากเส้นต่อจุดตามหมายเลขที่กำหนดให้เป็นรูปลักษณะต่างๆ
            ๓. เมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนาเสนอเพื่อนว่าตนลากเป็นรูปอะไร
            ๔. ให้นักเรียนตั้งชื่อรูปที่ตนลากตามจินตนาการ

            ๕. ให้นักเรียนนำเสนอเพื่อนว่าตนตั้งชื่อรูปที่ได้เป็นรูปอะไรทำไมจึงตั้งชื่อแบบนั้น 
ขั้นสรุป (๓ นาที)
            ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ค่าตอบสิ่งที่ได้เรียนรู้
อย่างหลากหลาย

บันทึกหลังการจัดกิจกรรม

            หลังทำกิจกรรมพบว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจในการทำกิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตื่นเต้นและสามารถต่อเติมรูปภาพตามจินตนาการของตนเองได้ในรูปร่างที่แตกต่างกันและหลากหลาย พร้อมให้เหตุผลได้ดี ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มที


การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 21สิงหาคม 2557

ทดลองสอนจิตศึกษา
ชื่อกิจกรรม ลากเส้นต่อจุด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  จำนวน ๒๗ คน
วัสดุอุปกรณ์
          เพลงคลื่นสมองต่ำ
          แผ่นเกมส์ลากเส้นต่อจุด
          เพลงความเกรงใจ
ผู้จัดกิจกรรม
            ๑) นางบัวหอม  อนุรักษ์
            ๒) นางวรรณิกา  สุพรม
เป้าหมาย
            ๑) เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้
            ๒) เพื่อส่งเสริมจินตนาการให้กับผู้เรียน

แผนการจัดกิจกรรม
ขั้นนำ ( ๒ นาที)
     ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วพานักเรียนนับ 1-16
ขั้นร่วมกิจกรรม ( ๑๕ นาที)
            ๑. แจกแผ่นเกมส์ลากเส้นต่อจุดให้นักเรียน โดยวิธีส่งต่อกัน ซึ่งก่อนที่จะรับทุกคนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนอย่างนอบน้อมจนได้แผ่นเกมส์ลากเส้นต่อจุดครบทุกคน
            ๒. ให้นักเรียนลากเส้นต่อจุดตามหมายเลขที่กำหนดให้เป็นรูปลักษณะต่างๆ
            ๓. เมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนาเสนอเพื่อนว่าตนลากเป็นรูปอะไร
            ๔. ให้นักเรียนตั้งชื่อรูปที่ตนลากตามจินตนาการ
            ๕. ให้นักเรียนนำเสนอเพื่อนว่าตนตั้งชื่อรูปที่ได้เป็นรูปอะไรทำไมจึงตั้งชื่อแบบนั้น 
ขั้นสรุป (๓ นาที)
            ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ค่าตอบสิ่งที่ได้เรียนรู้
อย่างหลากหลาย

บันทึกหลังการจัดกิจกรรม

            หลังทำกิจกรรมพบว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจในการทำกิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตื่นเต้นและสามารถต่อเติมรูปภาพตามจินตนาการของตนเองได้ในรูปร่างที่แตกต่างกันและหลากหลาย พร้อมให้เหตุผลได้ดี ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มที่

สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.5
  1.ทบทวน
    โจทย์
      1. อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 20:45
          ก. 1:2              ข. 5:10
         . 4:9              ง. 10:5
     2. อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 18:22
          ก. 17:18          ข. 6:3
                    . 2:6              ง. 5:66
      3. อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 2:(   ) = 5:10
          ก. 4          ข. 3
         . 2          ง. 1
      4อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 18:27
          ก. 3:4          ข. 4:3
         . 6:9          ง. 4:9
      
5อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 3:(   ) = 6:18
          ก. 5          ข. 8
         . 4          ง. 9
     6อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 5:(   ) = 10:20
         ก. 3          ข. 5
                  . 4          ง. 10
    
 7อัตราส่วนใดไม่เท่ากับอัตราส่วน 3:2
        ก. 6:4          ข. 12:8
       . 2:1          ง. 15:10
    8อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 27:18
        ก. 18:12      ข. 18:27
       . 30:20      ง. 30:24
    9อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 2:2
        ก. 4:8          ข. 7:7
       . 12:20      ง. 6:6
    10. สร้างโจทย์เอง

    2.หาอัตราส่วนที่มีหน่วยเดียวกัน
       1. หาอัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของแผ่นร้อย
       2. หาอัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของซองกระดาษ
       3. หาอัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของโดมิโน
         4. หาอัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของกล่องแม๊ก
       5. หาอัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของแผ่นภาพ
       6. หาอัตราส่วนความยาว : ความกว้างของแท่งสิบ
       7. หาอัตราส่วนความยาว : ความกว้างของหนังสือเรียน
       8. หาอัตราส่วนความยาว : ความกว้างของหนังสือนิทาน
       9. หาอัตราส่วนความยาว : ความกว้างของไม้โปรแทรกเตอร์
       10. หาอัตราส่วนความยาว : ความกว้างของไม้บรรทัดยาว
       จัดอุปกรณ์ให้เป็นกลุ่มโดยจัดเป็นชุด

 สังเกตการสอนภาษาไทย ป.6 (ครูสังข์)
       กิจกรรม การเรียนเรื่องคำราชาศัพท์
       1. ทบทวนคำราชาศัพท์หมวดเครือญาติ
       2. ครูเปิดข่าวในราชสำนักให้นักเรียนดูแล้วเขียนคำราชาศัพท์ให้ได้มากที่สุด
       3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มหาคำศัพท์ 4 หมวด
           -หมวดร่างกาย
           -หมวดคำกริยา
           -หมวดคำนาม
           -หมวดของใช้
       ให้นำเสนอในชั่วโมงต่อไป

    สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.6 (ครูสังข์)

       เรื่อง Infographic
1. ครูให้หัวข้อบนกระดาน
           วิชาที่ชื่นชอบ        สัตว์เลี้ยงที่ชอบ
           อาชีพที่อยากทำ     ฤดูที่ชอบ
           กีฬาที่ชอบเล่น       ดอกไม้ที่ชอบ
           การ์ตูนที่ชอบอ่าน    ผลไม้ที่ชอบ
           อาหารที่ชอบกิน     กิจกรรมเวลาว่าง
           ยาสีฟันที่ใช้           สีที่ชอบ
       2. ให้นักเรียนจับคู่เลือกหัวข้อบนกระดาน
      
3. ขั้นตอน
           -ได้หัวข้อ
           -วางแผนสำรวจ
           -นำข้อมูลมาแปลผล
           -นำเสนอให้อยู่ในรูปที่เข้าใจง่าย
              1) แผนภูมิวงกลม
             
2) แผนภูมิแท่ง
              3) รูปภาพ

สรุปกิจกรรม วันที่ 22  สิงหาคม  2557
          1. ช่วงเช้าร่วม วิถีเช้า สังเกตทดลองกิจกรรมจิตศึกษา 
             มาสาย

เดินเข้าชั้นเรียน

เดินเข้าชั้นเรียน

มาสาย

มาสาย

นักเรียนถูกทำโทษ

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 24 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 24 สิงหาคม 2557
  1. ถอดบทเรียนโดยครู เจต ครูณี ครูฝน
      กิจกรรมจิตศึกษา
         1) ส่งเที่ยนส่งนำ้
         2) ต่อบล๊อก

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศ 22 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศ 22 สิงหาคม 2557

1. เข้าร่วมวิถีเช้า
เข้าแถวเคารพธงชาติ


สวดมนต์

มาสาย

ครูนำเดินเข้าห้องเรียน

เตรียมพร้อมเข้าชั้นเรียน

มาสาย

เตรียมเข้าชั้นเรียน

นักเรียนถูกทำโทษเพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าแถว


การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 21 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 21สิงหาคม 2557

ทดลองสอนจิตศึกษา
ชื่อกิจกรรม ลากเส้นต่อจุด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  จำนวน ๒๗ คน
วัสดุอุปกรณ์
          เพลงคลื่นสมองต่ำ
          แผ่นเกมส์ลากเส้นต่อจุด
          เพลงความเกรงใจ
ผู้จัดกิจกรรม
            ๑) นางบัวหอม  อนุรักษ์
            ๒) นางวรรณิกา  สุพรม
เป้าหมาย
            ๑) เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้
            ๒) เพื่อส่งเสริมจินตนาการให้กับผู้เรียน

แผนการจัดกิจกรรม
ขั้นนำ ( ๒ นาที)
     ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วพานักเรียนนับ 1-16
ขั้นร่วมกิจกรรม ๑๕ นาที)
            ๑. แจกแผ่นเกมส์ลากเส้นต่อจุดให้นักเรียน โดยวิธีส่งต่อกัน ซึ่งก่อนที่จะรับทุกคนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนอย่างนอบน้อมจนได้แผ่นเกมส์ลากเส้นต่อจุดครบทุกคน
            ๒. ให้นักเรียนลากเส้นต่อจุดตามหมายเลขที่กำหนดให้เป็นรูปลักษณะต่างๆ
            ๓. เมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนาเสนอเพื่อนว่าตนลากเป็นรูปอะไร
            ๔. ให้นักเรียนตั้งชื่อรูปที่ตนลากตามจินตนาการ
            ๕. ให้นักเรียนนำเสนอเพื่อนว่าตนตั้งชื่อรูปที่ได้เป็นรูปอะไรทำไมจึงตั้งชื่อแบบนั้น 
ขั้นสรุป (๓ นาที)
            ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ค่าตอบสิ่งที่ได้เรียนรู้
อย่างหลากหลาย

บันทึกหลังการจัดกิจกรรม


            หลังทำกิจกรรมพบว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจในการทำกิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตื่นเต้นและสามารถต่อเติมรูปภาพตามจินตนาการของตนเองได้ในรูปร่างที่แตกต่างกันและหลากหลาย พร้อมให้เหตุผลได้ดี ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มที

สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.5
  1.ทบทวน
    โจทย์
      1. อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 20:45
          ก. 1:2              ข. 5:10

                    . 4:9              ง. 10:5
            2. อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 18:22
          ก. 17:18          ข. 6:3
                    . 2:6              ง. 5:66
      3อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 2:(   ) = 5:10
          ก. 4          ข. 3
                    . 2          ง. 1
      4อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 18:27
          ก. 3:4          ข. 4:3
                    . 6:9          ง. 4:9
      
5อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 3:(   ) = 6:18
          ก. 5          ข. 8
                    . 4          ง. 9
     6อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 5:(   ) = 10:20
         ก. 3          ข. 5
                  . 4          ง. 10
    
 7อัตราส่วนใดไม่เท่ากับอัตราส่วน 3:2
        ก. 6:4          ข. 12:8
                . 2:1          ง. 15:10
    8อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 27:18
        ก. 18:12      ข. 18:27
                . 30:20      ง. 30:24
    9อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 2:2
        ก. 4:8          ข. 7:7
                . 12:20      ง. 6:6
    10. สร้างโจทย์เอง

    2.หาอัตราส่วนที่มีหน่วยเดียวกัน
       1. หาอัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของแผ่นร้อย
       2
. หาอัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของซองกระดาษ
       3. หาอัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของโดมิโน
              4. หาอัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของกล่องแม๊ก
       5. หาอัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของแผ่นภาพ
       6. หาอัตราส่วนความยาว : ความกว้างของแท่งสิบ
       7. หาอัตราส่วนความยาว : ความกว้างของหนังสือเรียน
       
8. หาอัตราส่วนความยาว : ความกว้างของหนังสือนิทาน
       9. หาอัตราส่วนความยาว : ความกว้างของไม้โปรแทรกเตอร์
       10. หาอัตราส่วนความยาว : ความกว้างของไม้บรรทัดยาว
       จัดอุปกรณ์ให้เป็นกลุ่มโดยจัดเป็นชุด

 สังเกตการสอนภาษาไทย ป.6 (ครูสังข์)
             กิจกรรม เรียนเรื่องคำราชาศัพท์
       1. ทบทวนคำราชาศัพท์หมวดเครือญาติ
       2. ครูเปิดข่าวในราชสำนักให้นักเรียนดูแล้วเขียนคำราชาศัพท์ให้ได้มากที่สุด
       3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มหาคำศัพท์ 4 หมวด

           -หมวดร่างกาย
           -หมวดคำกริยา
           -หมวดคำนาม

           -หมวดของใช้
           ให้นำเสนอในชั่วโมงต่อไป

    สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.6 (ครูสังข์)
       เรื่อง Infographic
       
       1. ครูให้หัวข้อบนกระดาน

           วิชาที่ชื่นชอบ        สัตว์เลี้ยงที่ชอบ
           อาชีพที่อยากทำ     ฤดูที่ชอบ
           กีฬาที่ชอบเล่น       ดอกไม้ที่ชอบ
           การ์ตูนที่ชอบอ่าน    ผลไม้ที่ชอบ

           อาหารที่ชอบกิน     กิจกรรมเวลาว่าง
           ยาสีฟันที่ใช้          สีที่ชอบ