วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 7 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  7  สิงหาคม 2557

รายละเอียด
     1. ภาคเช้า
        1) เข้าร่วมวิถี            และสังเกตจิตศึกษา
           - อ. 1
           - ม. 1
        2) สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา
     2. ภาคบ่าย
         1) สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ
                   - PBL.ม. 1
                   การทำฺBody Scan ของ ม.1 - PBL ม. 2 ไม่มีเพราะจัดไปก่อนแล้ว
                            ชั่วโมงอิสระของม.2

 

                 

                 พิธีชา
                  1. นักเรียนอาสาบริการประมาณ  5 คน เตรียมอุปกรณ์พิธีชา
                  2. เตรียมสถานที่  ชา ขนมปังที่ดื่มกับชา อุปกรณ์ ในการดื่มชา
                  3. นักเรียนนั่งล้อมวง 
                  4. แจกนำ้ชา  ขนมโดยเวียนไปรอบวง
                  ุ6. ก่อนดื่มชาตัวแทนนักเรียนอ่านข้อความที่เกี่ยวกับคุณธรรม
                  7. ดื่มชา ขนม
                  8. เก็บอุปกรณ์
                  9. กล่าวขอบคุณพี่บริการ

         2) สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน         3) AAR. สิ่งที่ได้เรียนรู้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น