วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 18 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 18 สิงหาคม 2557
สรุปกิจกรรม วันที่ 18  สิงหาคม  2557
          1. ช่วงเช้าร่วม วิถีเช้า สังเกตกิจกรรมจิตศึกษา  อนุบาล
              - สังเกตการณ์เล่านิทานอนุบาล 1
                ขั้นตอน
                    -หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ ครูพานักเรียนเดินสำรวจบริเวณโรงเรียน
                    -หลังจากเดินสำรวจแล้วให้นักเรียนรวมตัวแล้วปล่อยเดินกลับอย่างมีสติทีละคน
                    -นั่งรวมหน้าอาคารถอดถุงเท้ารองเท้า

                    -นั่งรวมกันเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าห้องเรียนโดยมีกิจกรรมดังนี้
                      1) นักเรียนนั่งเป็นระเบียบ
                     
2) ร้องเพลงทำท่าประกอบ เช่น เพลงแมงมุม ไก่ เป็ด ฝนตก นิ้วอยู่ไหน
                      3) ครูเล่านิทานโดยใช้เสียงนุ่มนวล หลังจากเล่าเสร็จแล้วถามตัวละคร สัตว์ ในนิทาน
                      4) ร้องเพลงเตรียมพร้อม เช่น หากว่าเรากำลังสบายฯ ความเกรงใจ
                      5) ครูรอรับหน้าห้อง ครูจะปล่อยนักเรียนเข้าห้องทีละคน

          2. สังเกตการณ์สอนคณิตศาสตร์ ป.
              กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ป.เรื่อง  การบวก ลบ คูณ หาร
             
2.1 ยกตัวอย่าง เช่น
                  1) เติมตัวเลข  1  2  3  4  6  8  ลงใน ช่องให้ได้ผลคูณมากที่สุดและผลคูณน้อยที่สุด
                  2) เติมตัวเลข  0 1  2  3  8  9  ลงใน ช่อง (ใช้ทุกตัว) ให้ได้ผลต่างน้อยที่สุด
                  3) ให้นักเรียนทำข้อ 1,2 ไม่ให้คำตอบซ้ำกัน
                  4) โจทย์ใหม่


         3. สังเกตการณ์สอนภาษาไทย ป.4
             อ่านวรรณกรรมเรื่อง ทุ่งหญ้าและสายลม
                สังเกตนักเรียน อ่านได้
2 ตอน  แล้วเล่าเรื่องที่อ่านต่อกัน
                ครูถามเหตุการณ์ตามเนื้อเรื่อง
                กิจกรรมหลังการอ่าน  ให้นักเรียนเขียนลำดับเครือญาติของตัวละคร (กาย)
       4. สังเกตการณ์สอนPBL. ป.6
           -นักเรียนวางแผนการเดินสำรวจป่าโคกหีบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น