วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

PBLโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง
การนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     Quarter ที่ 2  Topic: ข้าว
          สัปดาห์ที่ 1       สร้างแรงบันดาลใจ
          สัปดาห์ที่
2       เสนอชื่อ
          สัปดาห์ที่
3       สร้างปฏิทินการปฏิบัติงาน
          สัปดาห์ที่
4       ความเจริญเติบโต
          สัปดาห์ที่
5       โครงสร้างของพืช
          สัปดาห์ที่
6       พันธุ์ข้าว
          สัปดาห์ที่ 7       ผลิตภัณฑ์จากข้าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น