วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 24 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 24 สิงหาคม 2557
  1. ถอดบทเรียนโดยครู เจต ครูณี ครูฝน
      กิจกรรมจิตศึกษา
         1) ส่งเที่ยนส่งนำ้
         2) ต่อบล๊อก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น