วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 12 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศสัปดาห์ที่ 2

วันที่ 12 สิงหาคม 2557
 ผอ.วิเชียร  ไชยบัง
 การอ่านกับการพัฒนาสมอง
   เมื่อสมองอ่านหนังสือ
      1. ขั้นตอนของการอ่าน
           -แทนหน่วยอักขระด้วยเสียง(phonology)
           -รับรู้ความหมายของคำ(semantic)
           -รับรู้การเรียบเรียงประโยค/ไวยกรณ์(syntax)
           -รับรู้การใช้วาทกรรมและภาษาในเชิงปฏิบัติ(discourse/pragmatic)
           -การสะกดคำ(decoding)
           -ความเข้าใจภาษา(comprehension)

การอ่านวรรณกรรม เรื่อง  อธิษฐานสิจ๊ะ...กับนางฟ้าสีเขียว
   ให้เลือกอ่าน 1 ตอน
       1. ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
       2. เชื่อมโยงกับชีวิตอย่างไร
       3. นำเสนอในรูปแบบ
           - การ์ตูนช่อง
           - ความเรียง
        จากการอ่านวรรณกรรมเรื่องนี้แล้ว  ชอบตอน"วันมือซ้าย" เพราะตอนเป็นเด็กเคยบังคับน้องที่ถนัดเขียนซ้ายให้เขียนข้างขวา เราไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของน้องว่าเขาจะคิดอย่างไร
         ข้อคิดที่ได้ : การกระทำสิ่งใดก็ตาม  ผลสำเร็จของงานย่อมมีวิธีการได้มาแตกต่างกัน
         เชื่อมโยงกับชีวิตอย่างไร
              1. ในการทำงานเราต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
              2. การทำงานใดๆ ก็ตาม เราควรยึดเป้าหมายไม่ควรคำนึงถึงวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น