วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 17 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 17 สิงหาคม 2557
สรุปกิจกรรม วันที่ 17  สิงหาคม  2557
          1. ช่วงเช้า ถอดบทเรียน ครูแป้ง ครูฟ้า ครูแดง
         
2. บ่าย AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้  สัปดาห์ที่ 2
     กิจกรรมจิตศึกษา
           นั่งเป็นวงกลม
           คนที่ พูด  ส้มโอ
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล  
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี  สตรอเบอรี่ 
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี  สตรอเบอรี่  กล้วย 
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี  สตรอเบอรี่  กล้วย  แคนตาลูป 
           คนที่
พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี  สตรอเบอรี่  กล้วย  แคนตาลูป  มังคุด
           คนที่
10  พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี  สตรอเบอรี่  กล้วย  แคนตาลูป  มังคุด  มะกอกน้ำ
           คนที่ 11  พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี  สตรอเบอรี่  กล้วย  แคนตาลูป  มังคุด  มะกอกน้ำ  ชมพู่
           คนที่
12  พูด  ส้มโอ มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย  กีวี  สตรอเบอรี่  กล้วย  แคนตาลูป  มังคุด  มะกอกน้ำ  ชมพู่  มะม่วง
           สิ่งที่ได้จากกิจกรรม  สมาธิ  การจดจำ  การคิด  การรอ  การฟัง  การเชื่อมโยง  สัญลักษณ์
           กิจกรรมจิตศึกษาของครูเอ๋
               -เขียนอะไรก็ได้ลงในกระดาษที่เป็นข้อมูลของตัวเอง
                 
1. หยิบปากกาคนละ  ด้าม
                 
2. กระดาษ  A 4  คนละครึ่งแผ่น
                 
3. ส่งกระดาษเวียนไปให้เพื่อนจนครบทุกคนเขียนความรู้สึก หรืออะไรก็ได้เกี่ยวกับตัวเอง
                 
4. ส่งให้เพื่อนอ่านจนครบทุกคน
                 
5. พูดแสดงความรู้สึกทีละคนจนครบ
           กิจกรรมกระจกเงา
                 ยืนจับคู่คนหนึ่งทำท่าอย่างไรอีกคนต้องทำตามเหมือนกระจกเงา
                 ยืนสี่คนคนหนึ่งทำท่าอย่างไรอีกสามคนต้องทำตามเหมือนกระจกเงา
                 ยืนสี่คนคนหนึ่งทำท่าอย่างไรอีกสามคนต้องทำตามเหมือนกระจกเงาและทำเหมือนกันทั้งห้อง
           ทักษะที่ได้  การคิด  ผู้นำ  ผู้ตาม  ความสนุกสนาน  จำนวน  สติ  สามัคคี

            กิจกรรมดาราเปลี่ยนจอ
            1. ถ้าพูด  สองจอ  หนึ่งคน  สองคนยืนจับมือมีคนอยู่ในวง คน
            2. ถ้าพูด  สองจอ  สองคน  สองคนยืนจับมือมีคนอยู่ในวง คน
            3. ถ้าพูด  สามจอ  หนึ่งคน  สามคนยืนจับมือมีคนอยู่ในวง คน
           
4. ถ้าพูด  สามจอ  สองคน  สามคนยืนจับมือมีคนอยู่ในวง คน

            เปลี่ยนไปเรื่อยๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น