วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศ วันที่ 2 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศ วันที่ 2 สิงหาคม 2557

ภาคเช้า

 1. การจัดครูเข้าศึกษาดูงาน (ครุต๋อย)
      อนุบาล 1 ดรุณ ตุ๊กตา
      ป. 1 กุ้ง
      ป.2 กาญ
      ป. 3 อั๋น
       ป.4 ทองดี
       ป.5 บัวหอม แต๋
       ป.6 เอ๋
2. กิจกรรมจิตศึกษา(ครูภร)
    การบ้าน
     2.1 อ่านหนังสืออธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว  แต่งโดย ผอ.วิเชียร ไชยบัง
           อ่านแล้วคิดถึงตัวเองตอนเด็กๆ
     2.2 เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ PBL (ชื่อ  เป้าหมาย  ภูมิหลัง  คำถามสำคัญ)
3. ครูต๋อย
    - กิจกรรมจิตศึกษา

ภาคบ่าย

4. การใช้โปรแกรม Picasa โดยครูอ้อน
5. การเขียนบทความบนบล๊อก โดยครูอ้อน
    การบ้าน
     - เขียนบทความลงบนบล๊อก

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น