วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 10 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 10 สิงหาคม 2557
     เช้า : ถอดบทเรียนครูยิ้ม (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
            : ครูป้อม ครูกลอย  (คณิตศาสตร์)   (ครูกลอย มีความสามารถการสอนอนุบาลด้วย)
            1. พิธีชา
                พิธีชามีขั้นตอนดังนี้
                  -ขั้นเตรียม
                    1) หาเจ้าภาพจาก
                         -นักเรียน
                         -ผู้ปกครอง
                         -ถ้าไม่มีเจ้าภาพครูจะเป็นผู้จัดหาเอง
                     2) ชา จะหาจากธรรมชาติ เช่น ใบเตย  ยอดมะม่วงอ่อน  ฯลฯ
                     3) ขนม โรงเรียนลำปลายมาศจะไม่ใช้ขนมกรุบกรอบ
                     4) อุปกรณ์
                         -ชุดดื่มชา (แก้วใส่ชา ขนม ใบไม้รองขนม ถาดรองอาจใช้ไม้แทนก็ได้
                     5) สถานที่ จัดที่นั่งเป็นรูปวงกลม โดยวางเบาะเท่าจำนวนคน จัดบรรยากาศให้เหมาะสมโดยตรงกลางวงนำขอนไม้หรือก้อนหิน มีกระดาษหรือผ้ารอง จัดดอกไม้ ต้นไม้ประดับให้ดูดี จุดเทียนหอม เปิดเพลงคลอเบาๆ
                     6) จัดชุดชา โดยชงชาด้วยน้ำร้อน เทชาใส่ถ้วย เอาถ้วยชา ขนม กระดาษทิชชู วางบนถาด                      7) ส่งชุดชา ทีละคนจนครบ เมื่อครบแล้วทุกคนดื่มชา ขณะดื่มชาจะมีตัวแทนเล่าเรื่อง อ่านบทความ วรรณกรรมสั้นๆ อาจมีการถามความรู้สึกของผู้ดื่มชา จากการได้รับฟัง
                     8)  เก็บอุปกรณ์การดื่มชาโดยส่งคืนเหมือนตอนรับชา               2.ถอดบทเรียนกับครู ยิ้ม  ครูกลอย ครูป้อม


     บ่าย : AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้สัปดาห์ที่ 1 (ครูอ้อน)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น