วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2557

สรุปกิจกรรม วันที่ 14  สิงหาคม  2557
          1. กิจกรรมจิตศึกษา ป.5
                  - อาสาสมัคร นำจิตศึกษา  3 คน
                  - หยุดพฤติกรรมเด็กที่ไม่ร่วมกิจกรรมให้สงบด้วยการให้มีสติ เช่น  มือจับหน้าท้องกำกับลมหายใจเข้าออก     
                . โยคะที่ใช้
                    - ท่ายืน  ท่า
                    - ท่านั่ง  ท่า
                    - จัดนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
                      - การทำโยคะ
                  
1) กำหนดลมหายใจเข้าออก
                  
2) ยืน
                       -ยืนตรงมือยกขึ้นประกบกันเหนือศีรษะเขย่งเท้าค้างไว้แล้วนับ 1-4    
                       -ท่าต้นไม้ยืนตรงมือยกขึ้นประกบกันเหนือศีรษะยกเท้าวางไว้บนเข่าแล้วนับ 1-4    
                         -ยืนตรงมือยกขึ้นเหนือศีรษะก้มลงแล้วนับ 1-4 
                      3) ท่านั่ง       
                          -ทำท่าผีเสื้อขยับปีกบิน

                          -ทำท่าผีเสื้อดูดน้ำหวาน(จับข้อเท้าแล้วก้มลง)
                         
-นั่งเหยียดเท้านวดแข้งขา
                         -นั่งพับเพียบ มือจับเท้าด้านหลังก้มหัวไปข้างหน้าแล้วนับ
1-4 
                       4) ท่านอน
                           -ท่าจระเข้
                            นอนคว่ำเพื่อจระเข้จะพักผ่อน
                           -วาดมือไปข้างหลัง  ยกหัว  ยกปลายเท้าขึ้น
                      
5) ท่ายิงคันธนู
                      
6) ท่าปลาดาว 
                           นอนหงาย 
นาที  เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย
                       
7) ครูพูดผ่อนคนคลาย
                        8) นักเรียนพร้อมที่จะเรียน
   
1. สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 ครู
 ครูจัดนักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม
เฉลยการบ้าน

            โจทย์ น้ำ 6 ขวดราคา 50 บาท
            1. น้ำ 1 ขวดราคากี่บาท
            2. 1 บาทซื้อน้ำได้กี่ขวด
            3. 25 บาทซื้อน้ำได้กี่ขวด
            4. ให้สร้างโจทย์เอง
            5. จ่ายเงิน 120 จะซื้อน้ำได้กี่ขวด ซื้อให้มากที่สุดให้เหลือเงินทอนน้อยที่สุด
             สรุปแนวคิด
                
หมายเหตุ  วิธีการหา  หา  ให้ได้
การบ้าน 
  หนังสือ  5  7  8  6  15  เล่ม  ราคา  120, 90, 70
      1.1   1   เล่ม  ราคากี่บาท
      1.2   1   บาท กี่เล่ม
      1.3   500   บาท กี่เล่ม

  รองเท้า  8  7  9  10  คู่  ราคา  110, 200, 150, 300, 80
      1.1   1   คู่  ราคากี่บาท
      1.2   1   บาท กี่คู่
      1.3   500  บาท กี่คู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น