วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศ 22 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศ 22 สิงหาคม 2557

1. เข้าร่วมวิถีเช้า
เข้าแถวเคารพธงชาติ


สวดมนต์

มาสาย

ครูนำเดินเข้าห้องเรียน

เตรียมพร้อมเข้าชั้นเรียน

มาสาย

เตรียมเข้าชั้นเรียน

นักเรียนถูกทำโทษเพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าแถว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น